Ripag, Casusregister GGZ Midden-Westelijk Utrecht
 

Van 2003 tot 2009 ben ik voorzitter van de Stichting Ripag MWU geweest.

Eind jaren negentig ontstond de behoefte om regionale informatiesystemen voor de patiëntenzorg in de GGZ tot ontwikkeling te brengen. Deze behoefte vanuit "het veld" kreeg een sterke impuls door de overheid (ministerie van VWS). In 1998 is de Stichting Regionale Informatie Patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg regio Midden Westelijk Utrecht (RIPAG MWU) opgericht. De stichting heeft zich ingezet voor het verzamelen en bewerken van geanonimiseerde patiënteninformatie, die van belang is voor de GGZ in het algemeen en voor de openbare, ambulante, semi-murale en intramurale GGZ in de regio Midden Westelijk Utrecht in het bijzonder.
Op dit moment participeren alle GGZ-instellingen in het zgn. casusregister.

Vanaf 2009 is het casusregister onderdeel geworden van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
De doelstellingen van casusregister zijn hiermee maximaal gewaarborgd: (verdere) ontwikkeling tot een regionale databank met data GGZ en OGGZ, die kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig zijn met zo “up-to-date” mogelijke data,het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek,het vormgeven van beleidsnotities, die al na een korte doorlooptijd zijn op te leveren.