Peter Hijzen

bestuurder, onderhandelaar, bemiddelaar


Na een opleiding tot onderwijzer en een (zeer) korte loopbaan als zodanig, heb ik mij gespecialiseerd in het organisatieontwikkelingswerk.
 

Met name in twee langdurige dienstverbanden - twaalf jaar als vakbondsbestuurder en vijftien jaar als directielid van psychiatrische instellingen - heb ik veel ervaring opgebouwd met bestuurlijk werk van zeer uiteenlopende aard "aan beide zijden van de tafel":
o.m. in arbitragecommissies, bedrijfscommissie, bedrijfsvereniging, branchevereniging, commissies van goede diensten, functiewaarderingsorganisatie, pensioenfonds, raad van beroep, sectorfonds, ziektekostenverzekering.

Als vakbondbestuurder was ik verantwoordelijk voor de CAO Ziekenhuiswezen (toen nog voor de hele intramurale gezondheidszorg); mede-oprichter van het IZZ, de zorgverzekeraar voor de zorgsector; bestuurslid PGGM, etc.;
ik sloot mijn vakbondsloopbaan af met de succesvolle herstructurering van het toenmalige inservice-onderwijs, ook wel bekend als het "plan-Hijzen".

Als directielid resp. lid van de raad van bestuur van achtereenvolgens de Willem Arntsz Stichting, de H.C. Rümke Groep en Altrecht ben ik specifiek belast geweest met crisismanagement, consolidatie, innovatie, samenwerking en fusie vanuit de kernportefeuilles organisatieontwikkeling en human resource management.

Na opheffing van de Nationale Ziekenhuisfederatie - waarbinnen ik lid was van het College voor Arbeidszaken - ben ik gevraagd om voorzitter van de commissie arbeidszaken en eerste onderhandelaar van GGZ Nederland te worden. Dit heb ik tot 2010 gedaan. In dat kader heb ik vele bestuurlijke vertegenwoordigingen vervuld.

Vanwege mijn ervaring "aan beide zijden van de tafel" wordt ik regelmatig gevraagd voor interventie tijdens conflicten, van arbitrage tot mediation, maar ook voor coaching van managers tijdens gecompliceerde veranderingstrajecten.