Overzicht

Op deze website voer ik u in chronologische volgorde door mijn werkzaam leven van verleden en heden, zoals in de introductie al beknopt is weergegeven.

Mijn hart lag en ligt daarbij in de geestelijke gezondheidszorg en met name bij de Willem Arntsz Stichting en haar rechtopvolgers, en bij de brancheorganisatie GGZ Nederland. Maar dankzij mijn activiteiten voor deze organisaties via vertegenwoordigingen op het gebied van werkgeverszaken, arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden in de breedste zin des woords én mijn vroegere vakbondservaring heb ik mij veel breder dan alleen binnen de geestelijke gezondheidszorg kunnen ontwikkelen. Om maar een voorbeeld te noemen: wie heeft de kans gehad zowel een landelijk opleidingssysteem voor verpleegkundigen te herstructuren als een ziektekostenverzekering mee op te richten en enige tijd bestuurlijk te leiden?

Door mijn HRM-achtergrond heb ik verder aan vele conferenties en symposia mogen meewerken en ben ik gevraagd voor menige commissie ter beslechting van geschillen. Hierop zal ik - begrijpelijkerwijs - niet verder ingaan.

Omdat er geen website bestaat van de Willem Arntsz Stichting, die mij nauw aan het hart ligt, heb ik daaraan veel ruimte besteed. Het is ook een beetje de website van die stichting geworden!