IZZ
 

Bij de totstandkoming van de eerste CAO-Ziekenhuiswezen werd besloten een eigen ziektekostenverzekeraar op te richten voor particulier verzekerden, met als doel een even goede en omvattende dekking te bieden als de toenmalige ziekenfondsverzekering.
Ik hoorde tot de oprichters en eerste bestuursleden van het Instituut Ziektekosten Ziekenhuiswezen (IZZ).
Toen de ziekenfondsverzekering minder veelomvattend werd, ging het IZZ ook aanvullende verzekeringen voor die verzekerden aanbieden en later ook een eigen ziekenfondsverzekering. Inhoudelijke doelstelling was steeds alle werknemers in de zorg - ziekenfonds en partikulier - een gelijkwaardige, goede en goedkope ziektekostenverzekering te bieden als secundaire arbeidsvoorwaarde via de CAO met een daarin geregelde werkgeversbijdrage.

Ik heb een tweede bestuurlijke bij IZZ termijn mogen meemaken, maar nu aan werkgeverskant. De laatste termijn daarvan als voorzitter.

Toen de wettelijke basisverzekering voor iedereen per 1 januari 2006 tot stand kwam met ook een acceptatieplicht voor iedereen, was het spannend of IZZ zich als "collectief" staande zou kunnen houden voor de eigen doelgroep. Dat is meer dan gelukt. Het aantal verzekerden nam zelfs met ruim 20% toe!

Bezoek de website van IZZ op http://www.izz.nl