U bent hier: GGZ Nederland
Terug naar: Startpagina
Algemeen:

GGZ Nederland

Na de opheffing per 1 januari 2000 van de Nederlandse Ziekenhuisfederatie (NZf) als koepel voor alle branches in de intramurale zorg, moest GGZ Nederland ook de werkgeversfunctie gaan uitoefenen en een eigen CAO afsluiten.
Gelet op mijn achtergronden en ervaring werd ik gevraagd hier het voortouw in te nemen. In de beginjaren ben ik als bestuurslid, als voorzitter van de Commissie Arbeidszaken en als eerste CAO-onderhandelaar van GGZ Nederland actief geweest.

De vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland) is de brancheorganisatie van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Vrijwel alle instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zijn lid.

GGZ Nederland behartigt de belangen van instellingen in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Een sector waarin ruim 60.000 mensen dagelijks werkzaam zijn. Daarnaast vervult GGZ Nederland ook een aantal andere taken, die passen bij een professionele, open en op de toekomst gerichte brancheorganisatie.

In de maatschappelijke en politieke discussie over een goed zorgbeleid, een goede afbakening van verantwoordelijkheden, de bereikbaarheid van de zorg en meer, speelt GGZ Nederland als spreekbuis van haar leden en vertegenwoordiger van de sector een belangrijke rol.
Zo ziet GGZ Nederland het als haar taak om de belangen van haar leden duidelijk naar voren te laten komen: in de gesprekken met overlegpartners, in debatten die in de media gevoerd worden, maar ook daar waar beleid wordt voorbereid, ontwikkeld en uitgevoerd, en de politieke besluitvorming plaatsvindt.
Met betrouwbare, kennisvergrotende en inzichtverdiepende informatie, een pro-actief persbeleid en een heldere visie weet GGZ Nederland op deze wijze de standpunten van de branche op de agenda te zetten en met kracht van argumenten uit te dragen.

Om gehoord te kunnen worden in het maatschappelijk en politieke krachtenveld, moet vaak stelling worden genomen. Veel aandacht besteedt GGZ Nederland dan ook aan het onderbouwen en formuleren van een goede zorgvisie waarin haar leden zich kunnen vinden, en het uitstippelen van de juiste strategie om gedeelde standpunten ook daadwerkelijk om te kunnen zetten in gemeenschappelijk beleid.

Daarnaast bevordert GGZ Nederland de kwaliteit van de zorg en haar leden door te werken aan een systeem van certificatie.

GGZ Nederland vindt dat de inzet, kennisinbreng, professionaliteit en betrokkenheid van alle medewerkers in de zorg alle waardering verdient. En ijvert dan ook voor een toereikend en marktconform beloningsbeleid met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Al realiseren we ons ook dat zo’n beloningsbeleid voldoende budgettaire ruimte moet overlaten voor een kwalitatief hoogwaardige zorg.
Gelukkig slaagt GGZ Nederland er steeds weer in om voor haar leden een moderne en flexibele CAO af te spreken, waar zowel werkgevers als werknemers zich in kunnen vinden. En dat is belangrijk, want goede arbeidsverhoudingen en een prettig en gezond werkklimaat zijn onmisbaar om het werk in de sector aantrekkelijk te maken en te houden.
Dat een actief personeelsbeleid - en de rol die GGZ Nederland daarin speelt - zijn vruchten afwerpt, blijkt wel uit het feit dat het ziekteverzuim binnen de branche de laatste jaren aanzienlijk is teruggedrongen.

Bezoek de website van GGZ Nederland op http://www.ggznederland.nl